Globale Ausbreitungsmuster umweltpolitischer Innovationen.

Busch, Per-Olof / Jörgens, Helge— 2005

TitleGlobale Ausbreitungsmuster umweltpolitischer Innovationen.
AuthorBusch, Per-Olof / Jörgens, Helge
LocationBerlin
Date200502
IdentifierISSN 1612-3026
Source(s)
Appeared InFFU-Report 02-2005, Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU Berlin, 185 S.
Languageger
TypeText