Diffusion als Motor globalen Politikwandels? Potentiale und Grenzen.

Tews, Kerstin— 2004

TitleDiffusion als Motor globalen Politikwandels? Potentiale und Grenzen.
AuthorTews, Kerstin
LocationBerlin
Date200401
IdentifierISSN 1612-3026
Source(s)
Appeared InFFU-Report 01-2004, Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU Berlin, 28 S.
Languageeng
TypeText