Trang Tran Thu

SFB 1171 Affective Societies

Studentische Hilfskraft (Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler)

Aufgabenbereich

Mitarbeit im Teilprojekt A01 "Gefühlsbildung im vietnamesischen Berlin"

Adresse Postadresse: Landoltweg 9-11; Bürostandort: Thielallee 52
Raum E005
14195 Berlin
Telefon (030) 838 58432
E-Mail tranthutrang@zedat.fu-berlin.de

Links: