Kuriin Enerugii to Kankyo Gyosei no Riidashippu Kyoso

Schreurs, Miranda— 2012

TitelKuriin Enerugii to Kankyo Gyosei no Riidashippu Kyoso
VerfasserSchreurs, Miranda
Datum2012
Erschienen inMiranda Schreurs, Martin Jänicke, Klaus Jacob, and Shin-ichi Nagao, eds.: "Midori no Sangyo kakumei: Shigen, Enerugi, Setsuyakugata Seicho he no Seiche (The Green Industrial Revolution: Towards Resources, Energy, and Sustainable Development) 2012 (Kyoto: Showado)
Sprachejpn
ArtText
Größe oder Längepp. 65-91