Ecological Modernization and the Creation of Lead Markets.

Jänicke, Martin / Jacob, Klaus— 2002

TitelEcological Modernization and the Creation of Lead Markets.
VerfasserJänicke, Martin / Jacob, Klaus
OrtBerlin
Datum200203
Quelle/n
Erschienen inFFU-Report 03-2002, Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU Berlin, 18 S.
Spracheeng
ArtText