Springe direkt zu Inhalt

The "Rio Model" of Environmental Governance - A general Evaluation.

Jänicke, Martin – 2006

Titel
The "Rio Model" of Environmental Governance - A general Evaluation.
Verfasser
Jänicke, Martin
Ort
Berlin
Datum
2006
Kennung
ISSN 1612-3026
Erschienen in
FFU-Report 03-2006, Forschungsstelle für Umweltpolitik, FU Berlin, 13 p.
Sprache
eng
Art
Text