Springe direkt zu Inhalt

Kuriin Enerugii to Kankyo Gyosei no Riidashippu Kyoso

Schreurs, Miranda – 2012

Titel
Kuriin Enerugii to Kankyo Gyosei no Riidashippu Kyoso
Verfasser
Schreurs, Miranda
Datum
2012
Erschienen in
Miranda Schreurs, Martin Jänicke, Klaus Jacob, and Shin-ichi Nagao, eds.: "Midori no Sangyo kakumei: Shigen, Enerugi, Setsuyakugata Seicho he no Seiche (The Green Industrial Revolution: Towards Resources, Energy, and Sustainable Development) 2012 (Kyoto: Showado)
Sprache
jpn
Art
Text
Größe oder Länge
pp. 65-91