Springe direkt zu Inhalt

Prof. Dr. Vedat Demir

Vedat Demir

Einstein Guest Researcher

1984-1990 B.A. in Journalism and Public Relations, Faculty of Communication at Marmara University

1992-1994 M.A. in Public Relations and Publicity, Institute of Social Sciences at Marmara University

1994 M.A. thesis on "Türkiye’de Cumhuriyet döneminde basının özdenetimi girişimleri" [Self-control initiatives of the press in the Republican era in Turkey]

1995-2000 Ph.D. in Journalism, Institute of Social Sciences at Istanbul University

1993-1994 Research Assistant of Social Sciences Institute at Marmara University

1994-2004 Research Assistant of School of Sports at Marmara University

2000 Ph.D. thesis on "Türk medyasında ticarileşme" [Commercialization in Turkish Media]

2000-2003 General Secretary at the Turkish Press Council

2004-2005 Advisor to the General Editor at TV NET

2004-2007 Assistant Professor of Public Relations and Publicity at Kocaeli University

2007 Associate Professor of Applied Communication

2007-2010 Associate Professor of Public Relations and Publicity at Kocaeli University

2010-2013 Associate Professor of Public Relations and Publicity, Faculty of Communications at Istanbul University

2010-2012 Advisor to the Board of Communications and Media at The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB)

2012-2013 Visiting Scholar, Roy H. Park School of Communications at Ithaca College

2013-2014 Visiting Scholar, Department of Near Eastern Studies at Cornell University

2013-2016 Professor of Public Relations and Publicity, Faculty of Communications at Istanbul University

2017 Fellowship,Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung Philipp Schwartz-Initiative

2018-2022 Visiting Professor as a Philipp Schwartz-Initiative Fellow, Institute of German Studies, Department of Philosophy at Universität Potsdam

2021 Fellowship, Einstein Stiftung Berlin Guest Researcher

2022-2024 Research Associate, International Communication, Department of Political and Social Sciences at FU

since 2022 Einstein Guest Researcher, International Communication, Department of Political and Social Sciences at FU Berlin

Books

2012 Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç [Public Diplomacy and Soft Power]. Beta Yayınları: Istanbul.

2007 Türkiye’de Medya Siyaset İlişkisi [The Relationship Between Media and Politics in Turkey]. Beta Yayınları: Istanbul.

2006 Medya Etiği [The Ethics of Media]. Beta Yayınları: Istanbul.

2005 (with Z. Avşar) Düzenleme ve Uygulamalarla Medyada Denetim [The Supervision of Media with Regulation and Application]. Piramit Yayınları: Ankara.

1998 Türkiye’de Medya ve Özdenetimi [Media and Moderation in Turkey]. İletişim Yayınları: Istanbul.

Edited Books

2007 (with P. Eraslan), İletişim Yansımaları-Kuramlar, Uygulamalar, Gerçekler [The Echoes of Communication: Principles, Applications, Realities]. Anahtar Yayınları: Istanbul.

Book Chapters

2021 “Freedom of the Media in Turkey Under the AKP Government.” Human Rights in Turkey: Assaults on Human Dignity, edited by H. Aydin & W. Langley. Springer: New York, NY. (pp. 51-88)

2015 “Historic Perspective: Ottomans and the Republican Era.” Turkey's Public Diplomacy, edited by B. S. Cevik, P. Seib. Palgrave Macmillan: New York. (pp. 43-66)

2011 “Public Diplomacy and the Contributions Turkey Has Made in the Relationship Among Its Neighboring Countries.” Balkan Studies I, edited by D. Ekinci, İ. Mangaltepe, and F. M. Sancaktar. Cyril and Methodius University: Skopje. (pp. 161-78)

2011 “Değişen Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkilerin Müşterek Kavramları [Shared Concepts Between Public Relations and Diplomacy in the Context of Changing International Relations].” İletişim Politikalarında Küreselleşme [Globalization in the Politics of Communications, edited by M. Bostancı. Çiviyazıları Yayınları: İstanbul. (pp. 243-81)

2011 “Türkiye’de 2000’li Yıllarda Medya-Sermaye İlişkisi [The Relationship Between Media and Capital in Turkey in the 2000s]”, Türkiye’de Medya [Media in Turkey], edited by N. Avcı. Meydan Yayınları: Istanbul. (pp. 77-100)

2008 “Reklam Etiği ve Reklamda Özdenetim [The Ethics and Moderation of Advertisement].” Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler [Public Relations and Evaluation of Ethics in Advertising], edited by İ. Sayımer, P. Eraslan Yayınoğlu. Beta Yayınları: İstanbul. (pp. 407-69)

2007 “Küreselleşme ve Bir Manipülasyon Aracı Olarak Medya [Media as a Tool of Globalization and Manipulation].” İletişim Yansımaları [Echoes of Communication], edited by V. Demir, P. Eraslan. Anahtar Yayınları: İstanbul. (pp. 215-32)

2006 “Medya Alanında Ticarileşme ve Sebepleri [The Commercialization of Media and Its Causes].” Medya Mercek Altında [Media Under the Lens], edited by N. Tan Akbulut, E. E. Balkaş. Beta Yayınları: Istanbul. (pp. 75-105)

Journal Articles

2012 “The Media and Perception of Truth During the Globalization Process”, International Journal of Multidisciplinary Thought 2/1: 605-12.

2007 “Medyada Ticarileşme Olgusu [The Phenomenon of Commercialization in Media].” Marmara İletişim, MÜ İletişim Fakültesi Yayın Organı 12 (January): 95-112.

2006 “Medya Etiği ve Özdenetim Bağlamında Yerel Medyayla İlgili Basın Konseyi Kararlarının Değerlendirilmesi [The Evaluation of the Council of the Press’ Decisions Related to Ethics and Moderation of Local Media.” KİLAD, Kocaeli Üniversitesi. İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi 7: 28-63.

1998 “Türkiye’de Futbol Maçlarının Televizyondan Yayın Hakkı Sorunu [The Problem of Broadcasting Football Matches in Turkey on Television].” İÜ İletişim Dergisi, İÜ İletişim Fakültesi Yayın Organı 8: 407-24.

1995 (with L. Güler) “Spor Medya İlişkisi ve Türkiye’de Spor Medyası [The Relationship Between Sports and Media and the Sports Media in Turkey].” Marmara İletişim, MÜ İletişim Fakültesi Yayın Organı 9: 285-306.

“Basın Tarihimizde Kanunla Kurulan Bir Mecburî Meslek Kurulusu: Türk Basın Birliği, Kurulusu, Faaliyetleri ve Kapanışındaki Nedenler [A Legally Founded Vital Professional Organization in the History of the Press: The Turkish Press Union, its Foundation, Activities and Reasons for its Closure].” Marmara İletişim, MÜ İletişim Fakültesi Yayın Organı 8: 231-48.

“Türkiye’de Özel Televizyonların Çıkışı ve bu konuda Devlet Tekelinin Kalkması [The Appearance of Private Televisions in Turkey and the State’s Uprising to Monopolize Them].” Marmara İletişim, MÜ İletişim Fakültesi Yayın Organı 7: 179-90.

Conference Proceedings

2003 “Yerel Radyo-TV Kuruluşlarının İdare ve Mevzuat Açısından Birtakım Sorunları ve Çözüm Teklifleri [Problems with Local Radio and Television Organizations and Suggestions for their Solution].” İletişim Şurası (20-21 February 2003), Ankara: 224-25.

Published Seminars

2005 “Medya ve Etik [Media and Ethics].” Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 11. Yerel Gazetecilik Semineri [The 11th Local Seminar in Journalism of the General Directorate of the Press and Information of the Prime Ministry] (26-27 May, 2005), Adıyaman.

2004 “Medya’da Otokontrol [Auto-control in Media].” Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 10. Yerel Gazetecilik Semineri [The 10th Local Seminar in Journalism of the General Directorate of the Press and Information of the Prime Ministry] (20-21 February 2004), Kayseri.

Journalism

Public Relations,

Media Ethics

Media and Politics

Public Diplomacy

Political Communications

Logo_IMS